PROGRAM

START / TYDZIEŃ 1
Tallinn (Estonia) Warszawa (Polska)
4–22.03.2024 | 7–17.05.2024

Szkoła Re:Poola pomyślana została jako cykl wykładów mistrzowskich, warsztatów, spotkań dyskusyjnych oraz objazdów naukowych (z lekcjami muzealnymi, wycieczkami, udziałem w wydarzeniach kulturalnych). Prowadzącymi zajęcia oraz opiekunami są wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uni- wersytetu Tallińskiego.Program Szkoły podzielony jest na 2 obszary problemowo-tematyczne – kulturoznawczo- literaturoznawczy i językoznawczy – realizowane w 3 modułach zajęć: „Język polski w kulturze i przez kulturę”, „Studenci – studentom. Język polski ze stu- dentami z Polski”, „Z polskim do Polski, albo język polski w praktyce”. Realizacja programu przebiega w 2 etapach: 1. etap odbywa się w Tallinnie (4–22.03.2024), 2. etap – w Warszawie (7–17.05.2024).1 TYDZIEŃ PONIEDZIAŁEK
04.03.2024
WTOREK
05.03.2024
ŚRODA
06.03.2024
CZWARTEK
07.03.2024
PIĄTEK
08.03.2024
SOBOTA
09.03.2024
NIEDZIELA
10.03.2024
08:00
14:00
Udział studentów z Uniwersytetu Warszawskiego w wybranych zajęciach dydaktycznych oferowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Tallińskiego 10:00–14:00 Wycieczka do Tartu 10:00–12:00 Tallińskie wybrzeże – zimowy spacer (dla chętnych)
14:00
15:30
Kluczowe teksty literatury polskiej ___ Dr J. Zych Z profesorem przy herbacie: Co słychać na estońskim rynku literackim? ___ Prof. I. Belobrovtseva Kluczowe teksty literatury polskiej ___ Dr J. Zych Język polski ze studentami z Polski. W poszukiwaniu polsko-estońskich śladów (praca w tandemach) Koordynacja: dr M. Małachowicz
15:45
17:15
16:00–16:15 Uroczysta inauguracja. Wystąpienia władz TLU i organizatorów 16:15–17:45 Wykład mistrzowski Z profesorem przy herbacie: Co z regionem bałtyckim? ___ Dr hab. H. Grala Kluczowe teksty literatury polskiej ___ Dr J. Zych Warszawa wielu kultur – wirtualny spacer ___ Dr J. Piotrowska Dawid Samojłow – tłumacz z polskiego: I ___ Prof. G. Utgof
17:30
19:00
Dr hab. Hieronim Grala 18:00 Poczęstunek integracyjny Język polski ze studentami z Polski. Co musisz wiedzieć o polskiej kulturze ludowej? Koordynacja: dr M. Małachowicz Język polski ze studentami z Polski. W poszukiwaniu polsko-estońskich śladów (praca w tandemach) Koordynacja: dr J. Piotrowska Język polski ze studentami z Polski. Zapraszamy na polską dyskotekę Koordynacja: dr J. Piotrowska